PUBLISHED
Blue Magister Search
"Koi Koi Koi" stock image

Koi Koi Koi

Koi (carp) in a pond at a temple in Japan seem to float in the void.

Image dimensions: 6000 x 4000 pixels

Koi Koi Koi

More Info

Koi Koi Koi

Koi (carp) in a pond at a temple in Japan seem to float in the void.

Image dimensions: 6000 x 4000 pixels

×